BRALNA ZNAČKA ZA ODRASLE IN BRALNI KLUB V NAŠI KNJIŽNICI

V Ljudski knjižnici Metlika že od jeseni 2007 deluje »Bralna značka za odrasle«, s katero želimo spodbuditi čim več odraslih k druženju ob branju književnosti. Bralcem smo ponudili tudi možnost pogovora o prebranih delih in avtorjih. Tako se je znotraj »Bralne značke za odrasle« oblikoval tudi "bralni klub". Skupina odraslih bralcev se srečuje enkrat mesečno in si z branjem širi svoje obzorje. Skupaj se odločijo za knjigo, ki jo bodo do naslednjič prebrali, na srečanju pa se pogovarjajo o prebranem, debatirajo, delijo mnenja in svoje misli. Izbor knjig, ki jih udeleženci bralnega kluba prebirajo, je odvisen od želja in interesov vseh v skupini. Nekaj knjig navadno izberejo s seznama za bralno značko, spremljajo pa tudi sprotno izdajanje literarnih del.

Če želite sodelovati v Bralni znački za odrasle, dobite v knjižnici zloženko s seznamom knjig. Preberite tri knjige s seznama in dve po lastni izbiri, napišite svoje mnenje na zloženko in jo izpolnjeno vrnite v knjižnico. Lahko pa se pridružite tudi našemu bralnemu klubu. Veseli vas bomo.

 
*  *  *
 
Trenutno beremo
eseje Pišem sebi
irske avtorice Emilie Pine.

 
Naše naslednje "srečanje" bo
 v ponedeljek, 25. maja 2020.

Prijazno vabljeni!
 

Zloženka 2019/2020