MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA
Če v naši knjižnici nimamo gradiva, ki si ga želite izposoditi, si ga lahko na vašo željo izposodimo v drugi knjižnici z medknjižnično izposojo.
Izposoja gradiva iz belokranjskih, dolenjskih in posavskih knjižnic je brezplačna, iz ostalih slovenskih knjižnic pa plačljiva. Cena je določena v ceniku knjižnice.