POGOSTA VPRAŠANJA

             Kaj potrebujem, da lahko postanem član Ljudske knjižnice Metlika?

 •   - veljaven osebni dokument
 •   - otrokom starši izpolnijo prijavnico
 •   - člani do 18. leta, študenti in brezposelni ne plačajo članarine
 •   - zaposleni in upokojenci plačajo članarino po veljavnem ceniku knjižnice

            Kaj si lahko izposodim v knjižnici? 

 • - izposodite si lahko knjige, zemljevide, serijske publikacije, avdio- in videokasete, zgoščenke, DVD-je in CD-ROMe
 • - rezervirate lahko trenutno izposojeno gradivo, ki vas čaka v knjižnici tri dni
 • - na dom ne izposojamo čitalniškega gradiva in zadnjih številk serijskih publikacij

           Kako dolgo imam lahko izposojeno gradivo?

 • - knjige, časnike in časopise lahko prebirate tri tedne
 • - knjige za domače branje imate lahko doma sedem dni
 • - avdiokasete, zgoščenke si lahko izposodite za tri tedne
 • - videokasete in DVD-je lahko doma uporabljate pet dni
 •  
 • - pred datumom vrnitve lahko izposojevalni rok podaljšate osebno, po telefonu ali preko interneta, vendar to ne velja za zelo iskano in rezervirano gradivo  
 • - če izposojenega gradiva pravočasno ne vrnete in ne podaljšate roka izposoje, plačate zamudnino po veljavnem ceniku knjižnice

           Ali lahko sam izvem, kaj imam izposojeno in katere knjige so v knjižnici?

 • - člani knjižnice si lahko podaljšate rok izposoje knjig ali rezervirate knjigo preko COBISS-ove domače strani oziroma preko naše spletne strani
 • - za prijavo ter podaljševanje in rezerviranje morate poznati svojo vpisno številko in geslo, ki ga dobite v knjižnici
 • - rok izposoje lahko preko interneta podaljšate le, če v knjižnici nimate zabeleženega dolga (članarina, zamudnina …), če gradivu še ni potekel rok izposoje ter če gradivo ni rezervirano pri drugem članu

          Kaj lahko storim, ko ugotovim, da imajo gradivo nekje drugje v Sloveniji?

 • - če v knjižnici nimamo gradiva, ki si ga želite izposoditi, si ga lahko na vašo željo izposodimo v drugi knjižnici z medknjižnično izposojo
 •  
 •  
 • Kaj vse mi knjižnica ponuja?
- izposojo knjižničnega gradiva (knjige, serijske publikacije, avdio- in videokasete, zgoščenke, DVD-ji, CD-ROMi, e-knjige …)
- posredovanje gradiva iz katere koli knjižnice v Sloveniji
- prireditve za otroke in mladino (Slovenski knjižnično-muzejski mega kviz, Romi - povabljeni v knjižnico, ure pravljic, knjižna uganka,
bibliopedagoške ure …)
- prireditve za odrasle (literarni večeri, predavanja, Zimske kratkočasnice, Srečanje s knjižničarko v Domu počitka Metlika …)
- informacije iz tujih časopisov in revij (EBSCO host)
- brezplačen dostop do drugih bogatih podatkovnih baz, ki so sicer plačljive (Oxford Music Online, Oxford Reference itd.)
- pravne in poslovne informacije (IUS-INFO, TAX-FIN-LEX itd.)
- brezplačna uporaba interneta (e-točka)
- informacije Evropske unije
- vseživljenjsko izobraževanje