POSTAVITEV KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

KAKO JE RAZVRŠČENO KNJIŽNIČNO GRADIVO?

Knjižnično gradivo je v knjižnici postavljeno v prostem pristopu in razvrščeno po sistemu univerzalne decimalne klasifikacije (UDK), ki ga uporablja večina knjižnic v Sloveniji in tujini. Sistem UDK deli celotno človeško znanje na 10 glavnih skupin, ki so označene s števili od 0 do 9:

0 Splošno, bibliografija, knjižničarstvo
1 Filozofija, psihologija
2 Verstva
3 Družbene vede
5 Prirodoslovne vede
6 Uporabne znanosti, medicina, tehnika
7 Umetnost, arhitektura, fotografija, glasba
8 Jezikoslovje, leposlovje, literarne vede
9 Arheologija, domoznanstvo, zgodovina, biografije, zemljepis

Vsaka glavna skupina se lahko z dodatnimi števili deli na podskupine. Knjižno gradivo je v okviru skupin urejeno po abecedi avtorjev oz. naslovov.