KNJIŽNIČNE STORITVE
 
 • - izposoja in uporaba knjižnega gradiva
 •  
 • - pomoč in svetovanje pri iskanju gradiva in informacij s pomočjo COBISS/OPAC-a
 •  
 • - medknjižnična izposoja
 •  
 • - izposoja e-knjig
 •  
 • - »knjiga na dom«
 •  
 • - informacijsko opismenjevanje
 •  
 • - e-knjižnica (brezplačen dostop do interneta, e-gradiv in različnih baz podatkov)
 •  
 • - vseživljenjsko učenje
 •  
 • - knjižna in knjižnična vzgoja za otroke, mladino in odrasle
 •  
 • - projekti, prireditve, dejavnosti za otroke in mladino ter odrasle
 •  
 • - referenčna zbirka (leksikoni, enciklopedije, priročniki, bibliografije, slovarji, atlasi)
 •  
 • - baze podatkov
 •