GRADIVO KUPLJENO S SREDSTVI MK
Seznam knjižničnega gradiva, kupljenega s sredstvi Ministrstva za kulturo
- nakupi v letu 2019

- nakupi v letu 2018

- nakupi v letu 2017

- nakupi v letu 2016

- nakupi v letu 2015

- nakupi v letu 2014

- nakupi v letu 2013

- nakupi v letu 2012