VLOGA
Vloga za izdajo soglasja - klikni
 

Na podlagi podane vloge za koriščenje prostorov v Kulturnem domu Metlika, ki se vloži na Ljudsko knjižnico Metlika, enota Kulturni dom Metlika praviloma 14 dni pred koriščenjem prostorov, izda direktorica Ljudske knjižnice Metlika v roku pet dni interesentu soglasje za uporabo prostorov.Za vse ostale informacije pokličite 07 369 15 20 - Marta Strahinić