KDO SMO?
ZAPOSLENI V KNJIŽNICI
Marta STRAHINIĆ - direktorica,   tel. 07 369 15 20, marta.strahinic@guest.arnes.si
Gabriela GRLICA - bibliotekarka, gabriela.grlica@guest.arnes.si
Lidija NEMANIČ BAŠKOVIČ - bibliotekarka, lidija.nemanic-baskovic@guest.arnes.si
Katja PINTER ŽELJKO - knjižničarka, katja.pinter-zeljko@guest.arnes.si
Kristina KOPINIČ -  manipulantka, kristina.kopinic@guest.arnes.si
Rok ORLIČ - knjižničar, vzdrževanje, tehnika, rok.orlic@guest.arnes.si 
SVET ZAVODA
Mojca Mežnaršič (predsednica)
Gabriela Grlica
Milena Cesar
Andrej Videtič
Sašo Jeršin