BIBLIOBUS

KNJIGE PRIDEJO SKORAJ NA DOM.


Bibliobus vas bo v letu 2024 obiskal, in sicer:

torek, 9. januar
torek, 6. februar
torek, 5. marec
torek, 2. april
torek, 7. maj
torek, 4. junij
torek, 3. september
torek, 1. oktober
torek, 29. oktober
torek, 26. november

 

URNIK PRIHODOV IN ODHODOV BIBLIOBUSA
 

SUHOR (pred šolo) 13.00 - 14.00
RADOVICA (pred šolo) 14.30 - 15.00
DRAŠIČI (pred gasilskim domom) 15.30 - 16.00
KRASINEC (pred gasilskim domom) 16.30 - 17.00
GRADAC (pri kulturnem domu) 17.15 - 18.15