BIBLIOBUS

KNJIGE PRIDEJO SKORAJ NA DOM.


Bibliobus vas bo v letu 2019 obiskal, in sicer:

8. januar
5. februar
5. marec
2. april
7. maj
4. junij
3. september
1. oktober
29. oktober
26. november
 

URNIK PRIHODOV IN ODHODOV BIBLIOBUSA
 

SUHOR (pred šolo) 13.00 - 14.00
RADOVICA (pred šolo) 14.30 - 15.00
DRAŠIČI (pred gasilskim domom) 15.30 - 16.00
KRASINEC (pred gasilskim domom)16.30 - 17.00
GRADAC (pri kulturnem domu) 17.15 - 18.15