BIBLIOBUS

KNJIGE PRIDEJO SKORAJ NA DOM.


Bibliobus vas bo v letu 2018 obiskal, in sicer:

9. januar
6. februar
6. marec
3. april
8. maj
5. junij
4. september
2. oktober
30. oktober
27. november
 

URNIK PRIHODOV IN ODHODOV BIBLIOBUSA
 

SUHOR (pred šolo) 13.00 - 14.00
RADOVICA (pred šolo) 14.30 - 15.00
DRAŠIČI (pred gasilskim domom) 15.30 - 16.00
KRASINEC (pred gasilskim domom)16.30 - 17.00
GRADAC (pri kulturnem domu) 17.15 - 18.15