BIBLIOBUS

KNJIGE PRIDEJO SKORAJ NA DOM.


Bibliobus vas bo v letu 2020 obiskal, in sicer:

7. januar
4. februar
3. marec
31. marec
5. maj
2. junij
1. september
6. oktober
3. november
1. december
 

URNIK PRIHODOV IN ODHODOV BIBLIOBUSA
 

SUHOR (pred šolo) 13.00 - 14.00
RADOVICA (pred šolo) 14.30 - 15.00
DRAŠIČI (pred gasilskim domom) 15.30 - 16.00
KRASINEC (pred gasilskim domom) 16.30 - 17.00
GRADAC (pri kulturnem domu) 17.15 - 18.15