BRISANJE NEAKTIVNIH ČLANOV
Na podlagi 21. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07) in 15. člena Zakona o knjižničarstvu (Ur. list RS, št. 87/01) smo dolžni iz evidence izbrisati vse neaktivne člane knjižnice. To so tisti, ki nas niso obiskali najmanj eno leto in so poravnali vse obveznosti do knjižnice. Da bi lahko ponovno uporabljal njene usluge, se bo izbrisani član moral ponovno vpisati v knjižnico.