OSNOVNI PODATKI
Ustanovitelj: Občina Metlika
Leto ustanovitve: 1992
Ime zavoda: Ljudska knjižnica Metlika
Skrajšano ime: Knjižnica Metlika
Naslov: Cesta bratstva in enotnosti 23, 8330 Metlika
Pravnoorganizacijska oblika: javni zavod
Stopnja razvitosti: 2. kategorija – srednje razvita splošna knjižnica (Odločba Ministrstva za kulturo RS, št. 612-17/2007/45 ) in uvrščena v razvid knjižnic Slovenije (potrdilo NUK Ljubljana – št. 114/08)
Matična številka: 5617413
ID: 74652613
e-pošta:
knjiznica-metlika@guest.arnes.si
Organi zavoda: direktor in svet zavoda
Direktorica: Marta Strahinić
Svet zavoda: Mojca Mežnaršič, Gabriela Grlica, Milena Cesar, Andrej Videtič in Sašo Jeršin