CENIK

CENIK
 Ljudske knjižnice Metlika
za leto 2024

 
 
 
ČLANARINA
prvi vpis, mladina do 18. leta, študenti, invalidi in nezaposleni                         brezplačno
upokojenci                                                                                                         5,00 EUR
zaposleni                                                                                                           8,00 EUR
 
ZAMUDNINA
knjižno gradivo                                                                                                 0,10 EUR na dan za enoto
neknjižno gradivo (DVD-ji, CD-ji,…)                                                                 0,20 EUR na dan za enoto
 
OPOMINI
1. opomin                                                                                                            0,40 EUR
2. opomin                                                                                                            0,40 EUR
3. opomin                                                                                                            1,00 EUR
4. opomin                                                                                                            1,00 EUR
 
MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA
izposojeno gradivo iz dolenjskih knjižnic                                                             brezplačno 
študijsko gradivo za dijake in študente (iz vseh slovenskih knjižnic)                   brezplačno         
izposojeno gradivo iz ostalih knjižnic                                                                   7,00 EUR / na enoto
 
RAČUNALNIŠKI IZPISI
računalniški izpis: črno-bela kopija                                                                    0,10 EUR
računalniški izpis: barvna kopija                                                                        0,40 EUR
barvna slika A4                                                                                                  2,00 EUR
barvna slika A5                                                                                                  1,00 EUR
                       
FOTOKOPIRANJE
fotokopija – tekst enostransko                                                                           0,10 EUR
fotokopija – tekst obojestransko                                                                        0,20 EUR
 
ODŠKODNINA ZA POŠKODOVANO ALI IZGUBLJENO GRADIVO
- poškodovano ali izgubljeno gradivo član nadomesti z novo enako enoto
- za gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti ali je namerno poškodovano, povzročitelj škode plača tržno ceno

ODDAJA PROSTOROV
učilnica                                                                                                                10 EUR / uro
za domača društva, organizacije, zavode (nekomercialno)                                 brezplačno


Ostale storitve knjižnice so brezplačne.
Cenik Ljudske knjižnice Metlika je bil sprejet na zadnji seji sveta zavoda v letu 2023