CENIK

CENIK
 Ljudske knjižnice Metlika
za leto 2020

 
 
 
ČLANARINA
mladina do 18. leta, študenti in nezaposleni                                                 brezplačno
upokojenci                                                                                                         5,00 EUR
zaposleni                                                                                                           8,00 EUR
 
ZAMUDNINA
knjižno gradivo                                                                                                 0,10 EUR na dan za enoto
neknjižno gradivo (videokasete, CD-romi,…)                                                  0,20 EUR na dan za enoto
 
OPOMINI
1. opomin                                                                                                            0,40 EUR
2. opomin                                                                                                            0,40 EUR
3. opomin                                                                                                            1,00 EUR
4. opomin                                                                                                            1,00 EUR
 
MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA
za izposojeno enoto iz dolenjskih knjižnic (strok., študijsko gradivo)               brezplačno          
za izposojeno enoto iz ostalih knjižnic                                                               7,00 EUR
 
RAČUNALNIŠKI IZPISI
računalniški izpis: črno-bela kopija                                                                    0,10 EUR
računalniški izpis: barvna kopija                                                                        0,40 EUR
barvna slika A4                                                                                                  2,00 EUR
barvna slika A5                                                                                                  1,00 EUR
                       
FOTOKOPIRANJE
fotokopija – tekst enostransko                                                                           0,10 EUR
fotokopija – tekst obojestransko                                                                        0,20 EUR
 
 
 
ODŠKODNINA ZA POŠKODOVANO ALI IZGUBLJENO GRADIVO
 
- poškodovano ali izgubljeno gradivo član nadomesti z novo enako enoto
- za gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti ali je namerno poškodovano, povzročitelj škode plača tržno ceno


Ostale storitve knjižnice so brezplačne.
Cenik Ljudske knjižnice Metlika je bil sprejet na 10. redni seji sveta zavoda 9. 12. 2019.