PREDŠOLSKA BRALNA ZNAČKA

PREDŠOLSKA BRALNA ZNAČKA
»MALČEK BRALČEK«
 
 
Vsako leto v mesecu oktobru začnemo s  predšolsko bralno značko, ki jo že vrsto let organiziramo v sodelovanju z Otroškim vrtcem in Društvom prijateljev mladine Metlika.
 
Zelo pomembno je, da se otrok že v "pred bralnem obdobju" sreča s knjigo, saj ob njej, posebno ob pravljicah, razvija domišljijo, branje ga spodbuja k ustvarjalnosti in lažjemu razumevanju sveta okrog sebe. Na različnih področjih postaja otrok bolj razgledan. To je dobra priprava za šolo in življenje …
 
Bralna značka je slovensko gibanje, ki spodbuja mlade k branju in dviga njihovo bralno kulturo. Njen cilj je vzgojiti bralca, ki bo rad bral vse življenje.
Geslo bralne značke je S knjigo v svet.
 
Predšolska bralna značka  pa razvija predvsem družinsko branje: spodbuja starše in stare starše, da berejo predšolskim otrokom, otroci pa zgodbico obnovijo s svojimi besedami vzgojiteljici v vrtcu ali knjižničarki. Zgodbo lahko tudi ilustrirajo.
 
Pripravili smo vam priporočilni seznam knjig, ki si jih bodo otroci lahko izposodili v vrtcu ali v Ljudski knjižnici. Pri izbiri vam bodo svetovali in pomagali knjižničarji.Vsak otrok naj bi obnovil dve zgodbici, eno pa ilustriral.
 
Predšolsko bralno značko bomo zaključili 2. aprila, na mednarodni dan knjig za otroke.
Seznam knjig