BILO JE
Večere pod naslovom "Bilo je ..." pripravljamo v Gostišču Veselič v Podzemlju. Izberemo tematiko, za katero menimo, da bo zanimala tudi krajane tega področja. Tako so se v prvih pogovorih s Tonijem Gašperičem ljudje spominjali šolskih vrtov, žbularjev, česna, kolin, Gradaških mačkov ...
Dogodek popestrimo s kulturnim programom, knjižničarji pripravimo razstavo gradiva na omenjeno tematiko, ljudje pa se lahko vpišejo v knjižnico in si tudi izposodijo razstavljene knjige.

Zanimive teme, ki smo jih že imeli:
10. 01. 2020 - Bil je mladinski klub Metlika
03. 01. 2020 - Bile so soseske zidanice
13. 12. 2019 - Bilo je (in še vedno je) arheološko najdišče Kučar
06. 12. 2019 - Bili so taborniki v Metliki – Četa/odred dveh krokarjev 
22. 11. 2019 - Bila je viniška republika 1919
15. 11. 2019 - Bila so drugačna otroštva
01. 02. 2019 - Bilo je kopališče v Metliki
18. 01. 2019 - Bilo je ličkanje debelače in cufanje perja
04. 01. 2019 - Bile so amaterske igralske skupine
14. 12. 2018 - Bila je (in še bo) kraljica orehova potica
30. 11. 2018 - Bili so živinski sejmi
08. 11. 2018 - Bil je košarkarski klub Beti
19. 01. 2018 - Bil je Tonček Plut
05. 01. 2018 - Bilo je perišče v Obrhu
01. 12. 2017 - Bila sta Ivan in Anton Navratil
17. 11. 2017 - Bil je živ Žumberak
20. 01. 2017 - Bil je Niko Zupanič (Županič)
06. 01. 2017 - Bil je Matija Tomc
15. 12. 2016 - Bil je Lojze Zupanc
02. 12. 2016 - Bil je Bogomir Jakša
18. 11. 2016 - Bil je ing. Janez Marentič
25. 01. 2016 - Bili so sokoli
18. 01. 2016 - Bili so dolgi zimski večeri
04. 01. 2016 - Bili so znanilci novega življenja
21. 12. 2015 - Bile so svetle otroške oči
07. 12. 2015 - Bili smo prvi
23. 11. 2015 - Bili so polni hlevi
09. 11. 2015 - Bile so velike družine
23. 01. 2015 - Bila je Velika Beti
09. 01. 2015 - Bil je fičo
12. 12. 2014 - Bili so plesi
21. 11. 2014 - Bil je dan republike
07. 11. 2014 - Bila je šmarnica
18. 03. 2014 - Bile so mladinske delovne brigade
11. 03. 2014 - Bilo je Gregorjevo
04. 03. 2014 - Bili so Gradaški mački
30. 01. 2014 - Bile so koline
24. 01. 2014 - Bil je česen
17. 01. 2014 - Bili so žbulari
10. 01. 2014 - Bili so šolski vrtovi