BILO JE
Večere pod naslovom "Bilo je ..." pripravljamo v Gostišču Veselič v Podzemlju. Izberemo tematiko, za katero menimo, da bo zanimala tudi krajane tega področja. Tako so se v prvih pogovorih s Tonijem Gašperičem ljudje spominjali šolskih vrtov, žbularjev, česna, kolin, Gradaških mačkov ...
Dogodek popestrimo s kulturnim programom, knjižničarji pripravimo razstavo gradiva na omenjeno tematiko, ljudje pa se lahko vpišejo v knjižnico in si tudi izposodijo razstavljene knjige.