16.02.2015 - MEDNJIŽNIČNA IZPOSOJA

 Mednjižnična izposoja med knjižnicami jugovzhodne Slovenije je bila do sedaj brezplačna.


Ker pa so stroški presegali sredstva, ki so bila namenjena za medknjižnično izposojo, so nujne nekatere omejitve in sicer: 
  •  
  • Brezplačna MKI se izvaja samo za strokovno in študijsko gradivo. (Torej preko brezplačne MKI se naj ne bi pošiljalo gradiva, ki je namenjeno npr. »prostemu času«: bralni krožki in pdb.)
  • Namen brezplačne MKI je, da uporabniku zagotovimo gradivo, ki ga v knjižnici nimamo. (Naj bo to gradivo, ki ga knjižnica nima in ne gradivo, ki je v knjižnici trenutno izposojeno).
  • Izjemoma se pošlje kvalitetnejše leposlovje, vendar le če je za študijske namene in ga knjižnica naročnica nima v svoji zbirki. (Leposlovnega gradiva lahkotnejšega žanra se ne pošilja).
  • Strošek skeniranja in fotokopiranja računa knjižnica dobaviteljica po veljavnem ceniku.