21.10.2020 - Afganistanska pripovedka

Afganistanska pripovedka - Zvesta gazela, pripoveduje Lidija Nemanič Baškovič:
http://www.fokusmetlika.net/index.php/pravljice/2020-pravljica-zvesta-gazela 
ali
https://www.youtube.com/watch?v=m4mDSl6QlEE